Om tjenesten

Applikasjonen "Oppmøteprosent" er en tjeneste som lar deg regne ut ditt prosentvise oppmøte på obligatoriske læringsaktiviteter. Formålet er at du på en enkel og effektiv måte skal kunne skrive inn hva du har deltatt på, etterfulgt av å få vite hva dette tilsvarer i prosent.

Denne applikasjonen er laget med utgangspunkt i oppmøteberegningen til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Her følger det en spesiell utregningsmåte, og det er tatt utgangspunkt i formelen som står på siden her. Det generelle kravet er 75% obligatorisk oppmøte, men vi tar høyde for at enkelte fag kan ha andre krav til deltakelse utover dette.

I applikasjonen er det lagt inn fag basert på studieplanen til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Her er antall obligatoriske aktiviteter lagt inn. Dette gjør det lett, da man som student kun trenger å legge inn hva man selv har deltatt på.

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre tjenesten. Potensielle muligheter fremover vil være å legge inn flere fag, og etterhvert ekspandere til andre fakultet og studiesteder. Ta kontakt om det er noen fag du savner, eller du opplever feil i tjenesten. Kontaktinfo ligger under.

Tjenesten er bygget på rammeverket Next.js, og benytter et CMS-system fra Sanity. Tjenesten er for øvrig hostet via Github og Vercel.

Hvem står bak tjenesten

Det er aksjeselskapet Foks AS som står som juridisk eier av tjenesten.

Tjenesten er ene og alene utviklet og finansiert av Foks AS etter ønske fra selskapet selv. Applikasjonen må på ingen måte assosieres med verken Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen eller andre aktører.

Daglig leder i selskapet er selv student ved Det juridiske fakultet i Bergen. Ideen kom som et ønske på å utvikle en tjeneste som gjorde det lettere å holde styr på sin oppmøteprosent. Frem til i dag har løsningen for å regne ut sitt oppmøte vært å åpne nettsiden med beregningsformelen, for så å åpne en kalkulator eller ExCel og legge inn obligatoriske aktiviteter og sitt eget oppmøte. Ved slikt manuelt arbeid er det lett å skape krøll. Denne utfordringen er tenkt løst med tjenesten.

Vilkår og ansvarsfraskrivelse

All bruk av tjenesten skjer på eget ansvar. Det tas forbehold om at feil og nedetid kan inntreffe. Slike feil kan til dels være at utregningen i koden feiler på bakgrunn av oppdateringer eller feilskrivinger, feil antall obligatoriske aktiviteter er lagt inn, avrundingsfeil i utregningen, og så videre. Listen er ikke uttømmende. Foks AS tilstreber likevel at applikasjonen skal være feilfri. Ansvar for eventuelle feil kan ikke tillegges Foks AS eller dets samarbeidspartnere.


Foks AS og applikasjonen tilstreber å ta vare på ditt personvern. Tjenesten lagrer ikke dine input, og dine input blir kun brukt til å regne ut din obligatoriske oppmøteprosent. Det kan bli brukt cookies/informasjonskapsler for å føre statistikk over bruk. Tjenesten hostes hos Domeneshop, og bruker deres tjeneste for besøksstatistikk. Innhold du legger inn kan ikke, etter vår kunnskap, spores tilbake til deg. Verken Foks AS, applikasjonen eller dets utviklere har noen interesse av å spore dine input tilbake til den enkelte bruker.

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at tjenesten er et åndsverk under eierskap av Foks AS. Ingenting av denne tjenesten kan kopieres, videreformidles, erstattes, eller lignende uten skriftlig samtykke fra opphavsmann. Dette gjelder også illustrasjoner som er benyttet på siden, som er nærmere omtalt under punktet "Kreditering".

Kreditering

Selve applikasjonen er utviklet av Sander Tonheim med Ole Håvard Furuseth Bergan på teknisk bistand.

Applikasjonen har benyttet to eksterne illustrasjoner. Disse er hentet fra henholdsvis Freepik og Free SVG Illustrations.

Illustrasjonen på forsiden og utregningssiden er Image by storyset on Freepik. Illustrasjonen på siden hvor man legger inn sitt oppmøte er hentet fra Free SVG Illustrations på denne siden.

Sist oppdatert

Tjenesten er sist oppdatert 02.04.2023. Vilkår er sist oppdatert 03.05.2023.
Gå til vår changelog ved å trykke her.

Snu telefonen din tilbake for å fortsette